Δήμος Κατερίνης: Ξεκινούν οι παρεμβάσεις στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Δήμος Κατερίνης

ο συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση  του Υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας 372.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε την Πέμπτη 2 Μαρτίου ο δήμαρχος της περιοχής Κώστας Κουκοδήμος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Κατερίνης, οι υφιστάμενοι χώροι του καταφυγίου δυναμικότητας 80 θέσεων, στο χώρο του Βιολογικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης παρουσιάζουν εδώ και χρόνια, σειρά προβλημάτων ως προς την καταλληλότητά τους, τα οποία αφενός δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του καταφυγίου και αφετέρου θέτουν κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων και την υγεία των ζώων που φιλοξενούνται.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έξι κτίρια εγκαταστάσεων του καταφυγίου (το ένα λειτουργεί ως αποθήκη τροφίμων και εξοπλισμού εμβαδού 51,30 τ.μ., το ένα ως κτίριο διοίκησης εμβαδού 110,83 τ.μ. και τα τέσσερα κτίρια αποτελούν τους χώρους φιλοξενίας των ζώων με συνολικό εμβαδό 533,85 τ.μ.) βρίσκονται σε κακή κατάσταση, έχοντας φθαρεί από το πέρασμα του χρόνου, την εκτεταμένη χρήση, καθώς και από αστοχίες στην κατασκευή.

Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης θα εκτελεστούν, εργασίες αντικατάστασης στέγης κτιρίων φιλοξενίας και συντήρησης δομών κτιρίων φιλοξενίας, αποκατάστασης τοπικού δικτύου ύδρευσης, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης λειτουργικότητας των διοικητικών κτιρίων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελέτης, προβλέπεται ο εξοπλισμός του καταφυγίου με όλα τα απαραίτητα είδη για την ορθή και άρτια λειτουργία του και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που εξασφαλίζουν την υγεία των ζώων που φιλοξενούνται. Πρόκειται για εξοπλισμό που είτε θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο που έχει καταστραφεί, είτε θα συμπληρώσει ανάγκες, οι οποίες στην παρούσα φάση δεν ικανοποιούνται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, για το οποίο ο Δήμος Κατερίνης εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Σχεδιάσαμε και προγραμματίσαμε παρεμβάσεις για την ουσιαστική βελτίωση των εγκαταστάσεων στο κυνοκομείο. Στόχος μας είναι να πληροί πλέον τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να μετατραπεί σε πρότυπη εγκατάσταση φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων» τόνισε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος.

4.3.2022