Δήμος Κιλελέρ : Εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης

Δήμος Κιλελέρ

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, συνυπογράφηκε  από το δήμαρχο Θανάση Νασιακόπουλο, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ, Αχιλλέα Βαρδακούλη και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Η προμήθεια (υποέργο 1) εντάσσεται στο έργο με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ» συνολικού ποσού €3.256.279,99 το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου υποέργου είναι  η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης. Ακόμα η προμήθεια, η  εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας  και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας. Τέλος, η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων  αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωση τους στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα  τηλεελέγχου,  τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ. Το  υποέργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 63 τοπικούς σταθμούς ελέγχου.

«Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, εισάγει καινοτομικό εξοπλισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και διαχείριση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των εγκαταστάσεων της. Χρησιμοποιούνται πλέον τεχνολογίες αιχμής σε ότι αφορά την διασυνδεσιμότητα των συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης μέσω internet», δήλωσε ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, προσθέτοντας ότι, κρίθηκε απολύτως αναγκαία, αφού συνδυάζει την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας, οι οποίες εν προκειμένω γίνονται με οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο.

Ο κ. Νασιακόπουλος, είπε ακόμη ότι, παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, η ΔΕΥΑΚ θα εναρμονιστεί με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα, για την αύξηση των δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.

«Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ εκσυγχρονίζεται για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους καταναλωτές. Με την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου θα βελτιστοποιηθούν τόσο οι ρυθμίσεις λειτουργίας που αφορούν στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του δικτύου με την επαγόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας όσο και η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού σε συνθήκες σχεδιασμού υπό πλήρες φορτίο αλλά και σε συνθήκες μερικού φορτίου. Επίσης αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού,  στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους καταναλωτές και  στην δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, Αχιλλέας Βαρδακούλης

4.11.2022