Δήμος Κιλκίς: Έργα ανάπλασης των σχολικών αυλών δέκα δέκα εκπαιδευτικών μονάδων ύψους 902.907 ευρώ

Αλλάζουν μορφή οι σχολικές αυλές δέκα διδακτηρίων της πόλης του Κιλκίς και μετατρέπονται σε  λειτουργικούς και καλαίσθητους  χώρους για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο, τα συστεγαζόμενα στο εν λόγω συγκρότημα  1ο και 7ο Νηπιαγωγείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο Γυμνάσιο, το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το 3ο Γυμνάσιο και το 1ο Γενικό Λύκειο έχουν ενταχθεί από τη δημοτική αρχή σε πρόγραμμα συντήρησης των σχολικών αυλών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κρασπεδώσεις – τσιμεντοστρώσεις,  βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, γραμμοσκίαση γηπέδων. Πινελιές αισθητικής θα μπούν με επιστρώσεις νέου ασφαλτοτάπητα, με την τοποθέτηση σχιστολιθικών πλακών, τις κατασκευές καθιστικών  όπως και με τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Κάθε προαύλειος χώρος των προκριθέντων προς ανάπλαση σχολείων έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται  τεχνικά για την αναδιαμόρφωσή του.

Στο μεγαλύτερο σε επιφάνεια σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου, που συμπεριλαμβάνει το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο και 7ο Νηπιαγωγείο, προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που χρησιμοποιείται για ποδόσφαιρο και της εισόδου των προκατασκευασμένων αιθουσών, επισκευές στα γήπεδα μπάσκετ και βόλλεϋ και επιστρώσεις νέου τάπητα με διαγραμμίσεις, επιστρώσεις, επίσης, στην αμμοχαλικοστρωμένη επιφάνεια του σχολείου που χρησιμοποιείται για παιχνίδι, κατασκευή καθιστικών και προσθήκη στοιχείων πρασίνου (παρτέρια).

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο θα κατασκευαστεί νέος ασφαλτοτάπητας με τις επιθυμητές κλίσεις προς το φρεάτιο ομβρίων υδάτων, θα επιστρωθεί με τάπητα το γήπεδο μπάσκετ και θα τοποθετηθούν νέες μπασκέτες.

Στο 1ο Γυμνάσιο προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης του ασφαλτοτάπητα και της στρώσης οδοστρωσίας και εκ νέου εργασίες κατασκευής βάσης και ασφαλτόστρωσης της επιφάνειας. Θα διαμορφωθούν δύο επίπεδα στο γήπεδο μπάσκετ και βόλλεϋ με επιστρώσεις συνθετικού ελαστικού τάπητα και θα δημιουργηθεί ένα τοιχίο – καθιστικό. Συμπληρωματικά, θα τοποθετηθούν νέες μπασκέτες και φιλέ υποδοχής για το βόλλεϋ. Συνθετικός τάπητας θα τοποθετηθεί και στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου. Στην πίσω πλευρά του σχολείου η επιφάνεια θα δαπεδοστρωθεί με σχιστολιθικές πλάκες ενώ με την κατασκευή κρασπέδων θα δημιουργηθούν παρτέρια και στις δύο όψεις του συγκροτήματος.