Δήμος Κιλκίς : Πιλοτικό σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Δήμος Κιλκίς

Τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Κιλκίς τους επόμενους μήνες, έχοντας εξοπλιστεί για το σκοπό αυτό με 981 καφέ κάδους απορριμμάτων,  1 απορριμματοφόρο και 1 κλαδοτεμαχιστή από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Κιλκίς προσφέρει την ευκαιρία στα νοικοκυριά να ξεκινήσουν την οικιακή ανακύκλωση και να δώσουν στα οργανικά απόβλητα, ως πρώτη ύλη, μια νέα αποστολή, εξόχως χρήσιμη για το περιβάλλον, όπως επισημαίνει.

Από το σπίτι, που είναι η κύρια πηγή διαλογής, οι πολίτες θα διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα και θα απορρίπτουν στους καφέ κάδους υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών, φρούτα, λαχανικά, φλούδες, ψωμί, γαλακτοκομικά, υπολείμματα καφέ – τσαγιού.

Τα υλικά αυτά θα φορτώνονται στο νέο απορριμματοφόρο και θα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ για κομποστοποίηση. Μετά από ξεχωριστή επεξεργασία θα παράγεται εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας (κόμποστ), το οποίο θα αξιοποιείται για τη γονιμότητα του εδάφους.

Οι καφέ κάδοι βιοαποβλήτων, θα τοποθετηθούν πιλοτικά σε γειτονιές, σε επιχειρήσεις εστίασης, στη λαϊκή αγορά, σε τοπικές υπεραγορές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, στρατόπεδα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, σε χώρους γενικότερα όπου υπάρχει διαχείριση τροφίμων.

Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος των καφέ κάδων βιοαποβλήτων εστιάζονται στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν συνήθως στο ΧΥΤΑ, στην ανάκτηση των υλικών και την επανάχρησή τους ως κόμποστ, συνιστώσες που ενισχύουν την κυκλική οικονομία συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μιας πιο φιλικής στάσης στο περιβάλλον.

7.1.2023