Δήμος Κοζάνης: Μείωση δημοτικών τελών για ΑμεΑ, απόρους και πολύτεκνους

Μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2023 κατά 50% για ΑμεΑ, απόρους και πολύτεκνους αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Κοζάνης.

Ειδικότερα η ρύθμιση αφορά:

  • (Α.Μ.Ε.Α.), Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
  • Άπορους (Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης – ΚΕΑ)
  • Πολύτεκνους

Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον μέχρι 31 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Έγγραφο με ευκρινή αναγραφή των στοιχείων ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος
  • Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων της σελίδας του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, έτους 2023
  • Σε περίπτωση που τα στοιχεία της παροχής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) έτους 2022.

Υποβάλλονται υποχρεωτικά επίσης:

α) Οι ΑΜΕΑ: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας (Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και με χρονική διάρκεια για το έτος 2023.

β) Οι Άποροι: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με ισχύ για το έτος 2023.

γ) Οι Πολύτεκνοι: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου, θεωρημένη από το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Κοζάνης, με ισχύ για το έτος 2023.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τις σχετικές αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου Κοζάνης: https://www.cityofkozani.gov.gr/

27.3.2024