Δήμος Κοζάνης : Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. Κοζάνης για τη μη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στην Κοινότητα Βατερού

Δήμος Κοζάνης

Τη συμπαράστασή του, στο αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Βατερού για μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα όρια του οικισμού, εκφράζει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Στην ίδια απόφαση εκφράζει επίσης τη βούλησή του για συμμετοχή και στήριξη του με κάθε νόμιμο τρόπο, σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις ή ενέργειες προχωρήσουν για το εν λόγω θέμα στο μέλλον, οι κάτοικοι της Κοινότητας.

Συγκεκριμένα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την 353/2023 ομόφωνη απόφασή του:

Εκφράζει:

1.τη συμπαράστασή του στο αίτημα των κατοίκων της Κοινότητας Βατερού, για  μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα όρια του Οικισμού της Κοινότητας, συμπαράστασή που εκφράστηκε και με την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων.

2.τη βούλησή του για συμμετοχή και στήριξη με κάθε νόμιμο τρόπο, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις ή ενέργειες προβούν στο μέλλον οι κάτοικοι της Κοινότητας Βατερού, για το εν λόγω θέμα.

Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

30.8.2023