Δήμος Κοζάνης : Προγραμματική σύμβαση Δήμου-Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για τη λειτουργία του δικτύου ελέγχου ποιότητας του αέρα

Δήμος Κοζάνης

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμος Κοζάνης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη συνέχιση- επικαιροποίηση της λειτουργίας του δικτύου ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Η σύμβαση υπογράφηκε από το δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα, σε υλοποίηση ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, και τον αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης & πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Στέργιο Μαρόπουλο, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, στο Δημαρχείο.

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της ένταξής του στην ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων, στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε μία περιοχή που στο παρελθόν χαρακτηριζόταν πανευρωπαϊκά από τις υψηλότερες σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω των δημοτικών σταθμών παραγωγής.

Στην κατεύθυνση αυτή,  μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος στοχεύει στη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας από πλευράς Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

  • Την ενδεχόμενη επαναχωροθέτηση του δικτύου και την προσθήκη αισθητήρων IoT ώστε το δίκτυο να καλύπτει το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου Κοζάνης με χαρακτηριστικά , αστικά, βιομηχανικά, επιβάρυνσης από μεγάλες κυκλοφορικές αρτηρίες, κλπ.
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των νέων δεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, των οδικών αξόνων που διασχίζουν το Δήμο, παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής στο πλαίσιο της διακήρυξης της μετάβαση της Κοζάνης σε καθεστώς Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2030, κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στης πανδημίας.
  • Παρουσίαση από την ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση της ποιότητας του αέρα και των επιπτώσεων στην υγεία βάσει μετρήσεων που αποτυπώνονται σε διαδραστικό χάρτη με έξυπνες εφαρμογές.
  • Τη μελέτη της επίδρασης των εκπομπών από τους οδικούς άξονες που διασχίζουν το Δήμο Κοζάνης, στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής.

Σημειώνεται, ότι το δίκτυο αυτό λειτουργεί τριάντα και πλέον  χρόνια, ουσιαστικά χωρίς διακοπή,  αρχικά από το  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα, με την  επέκταση μιας τέτοιας χρονοσειράς περιβαλλοντικών δεδομένων, θα αποτελούν ταυτόχρονα έναν δείκτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων του Δήμου Κοζάνης για τη μετάβασή της Κοζάνης σε ένα καθεστώς πνευματικής ουδετερότητας, αλλά και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για καθαρότερο αέρα και μηδενική ρύπανση.

Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από το θεσμοθετημένο εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής του Τμήματος.

5.10.2023