Δήμος Κόνιτσας : Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης νερού από την Υπηρεσία Ύδρευσης

Να χρησιμοποιούν το νερό κατά προτεραιότητα για οικιακή χρήση και όχι για άλλες ανάγκες, (πότισμα, πλύσιμο αυτοκινήτων, δρόμων κλπ), ώστε να η στερηθεί κανείς το πολύτιμο αυτό αγαθό, καλεί τους δημότες η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κόνιτσας.

Όπως αναφέρει, η  υπερκατανάλωση του πόσιμου νερού σε συνδυασμό με τη μείωση απόδοσης των πηγών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επάρκειάς του.

7.7.2024