Δήμος Λήμνου: Πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 27.000 ευρώ, για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, υπέβαλε στο Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Λήμνου.

Η πρόταση αφορά σε κλαδεύσεις και καθαρισμούς σε αλσύλλια και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή σε επαφή των οικισμών του νησιού, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές.

Όπως αναφέρει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, στο ποσό που ζητείται από το Πράσινο Ταμείο, προστίθενται άλλες 30.000 ευρώ, του Υπουργείου Εσωτερικών,τα οποία ήδη είναι στη διάθεση του Δήμου για τον ίδιο σκοπό.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την αμφίδρομη και αποτελεσματική πυροπροστασία των οικισμών και των δασικών οικοσυστημάτων. Με αυτές τις παρεμβάσεις επιβραδύνεται και συνεπώς αποτρέπεται η γρήγορη εξάπλωση και μεγέθυνση της πυρκαγιάς, κάτι που συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην κατάσβεσή της.

Ειδικότερα, η πρόταση χρηματοδότησης αφορά στην Πράξη «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Ά Βαθμού με περιαστικά δάση», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2024».

Όπως  τέλος σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, το έργο ξεκινά με την έγκριση της χρηματοδότησης και έχει ορίζοντα υλοποίησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2024. Επειδή το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι εξαιρετικά μικρό, ήδη με απόφαση της Δημάρχου ζητήθηκε και χορηγήθηκε από τη Δ/νση Δασών Λέσβου η έγκριση των απαραίτητων επεμβάσεων.

«Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός απαραίτητου και ολοκληρωμένου έργου για την προστασία των οικισμών του νησιού μας. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει νέα δεδομένα. Συνεπώς, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και στον τομέα της πυροπροστασίας», δήλωσε σχετικά η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.

21.6.2024