Δήμος Λαρισαίων :: Ξεκινάει το έργο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης

Δήμος Λαρισαίων 

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει η ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Ο εσωτερικός δακτύλιος της Λάρισας περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου – Γεωργιάδου – Τάκη Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) – Λαγού, ενώ το υπό έναρξη κατασκευής έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος της Ηρώων Πολυτεχνείου και την ανακατασκευή της οδού Τ. Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας), από τον κυκλικό κομβο του Αγίου Αχιλλείου μέχρι τη γέφυρα Ναιάδων Νυμφών, καθώς και τη διάνοιξή της από τη γέφυρα Ναϊάδων μέχρι τον κόμβο της ΔΕΥΑΛ. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις και στην οδό Κραννώνος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 11,7 εκατ. ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται με 10 εκατ. από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τα υπόλοιπα 1,7 εκατ ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Λαρισαίων, ενώ οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε διάφορα τμήματα του εσωτερικού δακτυλίου, με συνολικό εμβαδό παρεμβάσεων 100.000 Μ2 οδοστρώματος και πεζοδρομίων (57.500 Μ2 στην Ηρώων Πολυτεχνείου και 42.500 Μ2 στην Τάκη Τσιόγκα) .

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, οι παρεμβάσεις ανακατασκευής της αφορούν τμήμα μήκους 1,6 χλμ και ειδικότερα από την οδό Καρδίτσης, έως την οδό Κουτσίνα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου. Στο τμήμα αυτό πέραν της ανακατασκευής πεζοδρομίων και οδοστρώματος, προβλέπεται και η κατασκευή δυο κυκλικών κόμβων, στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με την Φαρσάλων και την 23ης Οκτωβρίου. Επίσης προβλέπεται απαλλοτρίωση ακινήτων στο τμήμα από Καρδίτσης έως Φαρσάλων, για τη διάνοιξη της οδού σε πλήρες πλάτος.

Σε σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, τονίζει τα εξής:

«Η ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης της Λάρισας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού όσο και τεχνικής παρέμβασης. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αφού με την παρέμβαση αυτή ανακατασκευάζεται η Ηρώων Πολυτεχνείου, βελτιώνοντας ιδιαίτερα σημαντικά τις συνθήκες κίνησης των οχημάτων, ενώ με τη διάνοιξη της Τσιόγκα, ολοκληρώνεται ο εσωτερικός δακτύλιος της πόλης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σχεδίου Πόλης.

Παράλληλα, με το έργο που μελετά και σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων για την ανακατασκευή της περιφερειακής Τρικάλων, η πόλη της Λάρισας θα βρίσκεται σε λίγα χρόνια στην ιδιαίτερα προνομιακή θέση, να διαθέτει δυο ολοκληρωμένους δακτυλίους: τον εξωτερικό για την κίνηση κυρίως των βαρέων οχημάτων και τις κινήσεις των ΙΧ από και προς τις περιφερειακές συνοικίες, ενώ ο εσωτερικός δακτύλιος θα «ακουμπά» στον κεντρικό τομέα της Λάρισας.

Πρόκειται για έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες στην πόλη και συμβαδίζουν με τον στόχο που έχουμε θέσει για την εξέλιξη της Λάρισας σε μια σύγχρονη, μεσαίου μεγέθους, ευρωπαϊκή πόλη.

Συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει με στόχο την μεγάλη αλλαγή στην πόλη μας.»

14.1.2023