Δήμος Λαρισαίων : Προσλήψεις υδρονομέων στη ΔΕΥΑ

Δήμος Λαρισαίων

Η ΔΕΥΑ Λάρισας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 06/03/2023 έως 10/03/2023 με τους εξής τρόπους:

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας: info@deyal.gr
  • Με ταχυδρομείο που θα φέρει εμφανώς στο φάκελο σφραγίδα με ημερομηνία έως 10/03/2023
  • Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, στο Πρωτόκολλο, σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόσληψη Υδρονομέων έτους 2023»

Αριθμός θέσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 56/7/20-02-2023 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων σε τρία (3) άτομα.

 Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 01/04/2023 έως 31/10/2023.

10.3,2923