Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων : Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω λειψυδρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας, κηρύχθηκε ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, έως τις 20 Μαρτίου,  με απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (Α638/20-2-2024, ΑΔΑ: 9ΔΗΤ46ΝΠΙΘ-ΦΩΙ).

Η απόφαση, όπως αναφέρει ο Δήμος, στην ανακοίνωσή του, εκδόθηκε ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του για την άμεση αναγκαιότητα προστασίας των αποθεμάτων νερού καθώς και τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση μέχρι τον Ιούνιο συμπληρωματικών έργων εξεύρεσης νέων υδατικών πόρων.

Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει ο Δήμος, καταρτίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ η Πράξη με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 2022-24» που περιλαμβάνει 26 μελέτες συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν ενδεικτικά, αφαλατώσεις, νέες γεωτρήσεις, εξοπλισμό γεωτρήσεων, δίκτυα διασύνδεσης γεωτρήσεων, τηλεμετρία γεωτρήσεων, καλλιέργεια πηγών κ.ά.

Την τρέχουσα εβδομάδα, στην 1η Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. θα τεθούν προς έγκριση οι παραπάνω μελέτες προκειμένου να ανατεθεί η εκτέλεση των συμβάσεων με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Ο πρόεδρος Δ.Σ.της ΔΕΥΑ Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων Δ. Πρωτονοτάριος, τονίζει  ότι εκτός από την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων νερού, είναι αναγκαίος ο περιορισμός της κατανάλωσης αποκλειστικά και μόνο για ανάγκες ύδρευσης.  Ενημερώνει επίσης ότι, θα υπάρχει συνεχής  ενημέρωση των πολιτών όχι μόνο για την πορεία των έργων, αλλά και για τα συμπληρωματικά μέτρα εξοικονόμησης νερού και τον δραστικό περιορισμό της αλόγιστης χρήσης και της σπατάλης.

27.2.2024