Δήμος Μήλου: Προκήρυξη διαγωνισμού για δίκτυο αποχέτευσης στον Αδάμαντα

Δήμος Μήλου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αδάμαντα Δήμου Μήλου» συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 Ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Αδάμαντα (εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί δύο αντλιοστασίων) καθώς και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) των ακαθάρτων των λοιπών οικισμών (Μήλου, Τρυπητής, Τριοβασάλου και Πέρα Τριοβασάλου) προς την κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Τέλος, στο αντικείμενο της εργολαβίας θα συμπεριληφθεί η κατασκευή 1.050 ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων.

3.8.2023