Δήμος Μαλεβιζίου : Δημοπρατήθηκε το έργο των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Δήμος Μαλεβιζίου

Στον «αέρα» βρίσκεται ο διαγωνισμός για το έργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 309.900 με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να έχουν προθεσμία να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπου ο Δήμος Μαλεβιζίου πέτυχε την ένταξη της πρότασής του.

Η ανάπτυξη ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων στο Μαλεβίζι παίρνει σύντομα σάρκα και οστά, σε συνδυασμό τόσο με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) που εκπόνησε ο Δήμος όσο και με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ Δ.Ε. Γαζίου) που ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα.

Με το έργο αυτό ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προμηθευτεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. Έτσι οι πολίτες θα έχουν στη διάθεση τους ένα σύγχρονο εργαλείο, που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση της μετακίνησης με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Η πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου για τη Μικροκινητικότητα στο ΕΣΠΑ προβλέπει τα εξής:

  • Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων)
  • Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.

2.7.2023