Δήμος Μαραθώνα : Ενημερωτική δράση «πόρτα-πόρτα» από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Ενημερωτική δράση στην περιοχή του Σχινιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 10 Αυγούστου, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα σε συνεργασία με το Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα (ΣΕΔΜ) και το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Ν. Βουτζά – Προβαλίνθου (ΠΥΣΕΘ) στην περιοχή του Σχινιά.

Μοιράστηκαν πόρτα-πόρτα σε κάθε σπίτι ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες αυτοπροστασίας και λήψης μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του Δήμου.

11.8.2022