Δήμος Μαρκοπούλου : Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στον Δήμο

Δήμος Μαρκοπούλου

Ατομικές συνεδρίες για τους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους, με θέμα «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», οργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με την ομάδα του Γραφείου Κοινωνικού Εθελοντισμού, στα πλαίσια καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης της επαγγελματικής δραστηριότητας του τόπου.

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων, στην οδό Παπαδημητρίου 33, 4ος όροφος, στο Μαρκόπουλο και θα αφορούν στα εξής:

  • Βελτίωση βιογραφικού σημειώματος
  • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
  • Προετοιμασία για συνέντευξη
  • Δημιουργία σελίδας στο LinkedIn

Οι ατομικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας (Career Coach) και εθελόντρια Ισαβέλλα Βασιλοπούλου, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, με εκτενή επαγγελματική μελετητική εμπειρία σε τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες και έργα αντιστήριξης), καθώς και πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και επίβλεψης φοιτητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τηλ. 22990-20174 ή στο email: grammateia.koinypiresias@gmail.com

12.1.2023