Δήμος Μαρωνείας- Σαπών : Συνεργασία Δήμου Μαρωνείας- Σαπών με το ΔΠΘ για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Μαρωνείας- Σαπών 

Ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και της Δραστηριότητας των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας «ΑΣΠΙΔΑ». Στόχος του προγράμματος η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας, την εκτίμηση του κινδύνου των πτώσεων και τη βελτίωση της δύναμης και της ισορροπίας  τους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άτομα άνω των 65 ετών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, εθελοντική και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την υγεία τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του «Πολύκεντρου» στις Σάπες (Πεζοδρόμος Μπακογιάννη), ενώ σύντομα θα υλοποιηθεί και στην Ξυλαγανή.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να επικοινωνήσουν με τα εξής τηλέφωνα: 2532023684 / 2533350026 / 2532023578.

3.11.2022