Δήμος Μεσσήνης: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης του Βιολογικού Καθαρισμού Πεταλιδίου

Δήμος Μεσσήνης

Στην τελική ευθεία μπήκε η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Πεταλιδίου, καθώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης του  έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Πεταλιδίου», μέσω της ανάρτησης του διαγωνισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Τύπο. Η κατάθεση των προσφορών θα λήξει στις 4 Απριλίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 6 Απριλίου 2023.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.052.420 ευρώ και αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων του οικισμού Πεταλιδίου καθώς και  εξωτερικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πεταλιδίου.

Το συνολικό μήκος των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 21,5 χλμ. Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή 6 αντλιοστασίων μεταφοράς των λυμάτων.

«Η υλοποίηση του έργου δίνει την δυνατότητα στο Πεταλίδι να αναδειχθεί σε έναν σπουδαίο τουριστικό προορισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γ. Αθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι, στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να δημοπρατηθεί και η Εγκατάσταση της Επεξεργασίας Λυμάτων.

5.3.2023