Δήμος Μεταμόρφωσης : Ανάπλαση αστικών περιοχών

Δήμος Μεταμόρφωσης

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μετά και την υπογραφή από τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα, επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 1.414.954,12 €, στο Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το έργο χρηματοδοτείται:

Α) κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 707.477,06 €,

Β) κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό 707.477,06 €,

και περιλαμβάνει τρία υποέργα.

Ειδικότερα:

Α) Υποέργο 1 με τίτλο «Διανοίξεις οδών»:

Στο συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- οι διανοίξεις των οδών Κλεισθένους, Σούτσου, Χαλκιδικής, Πωγωνίου και Πυθίας, καθώς και Παπαδιαμάντη.

Σημειώνεται μάλιστα το κόστος των διανοίξεων είχε προβλεφθεί να καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταμόρφωσης, οι οποίοι μετά την ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τη χρηματοδότηση, αποδεσμεύονται.

Β) Υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης».

Στο φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υποέργου περιλαμβάνεται την μελέτη για την υλοποίηση επεμβάσεων σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μεταμόρφωσης με σκοπό την ανάπλαση του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.

9.9.2022