Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις των κτιρίων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μετά και την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων από τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη που αφορούν στην άρση επικινδυνότητας σε κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα, μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των έργων ανερχόταν στις 400.000€ (συμπ. ΦΠΑ) προερχόμενες από πιστώσεις της ΣΑΕΟ55 του Υπουργείου Εσωτερικών και αντικείμενο των εργολαβιών αποτελεί η κατεδάφιση κτιρίων για τα οποία έχει συνταχθεί Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτίσματος στις Δημοτικές Ενότητες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών να ανέρχεται στους 3 μήνες.

Σημειώνεται πως έως σήμερα έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπ. Υποδομών προς την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου, συνολικά 440 Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κτηρίων (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), που αφορούν σε κτίρια που χρήζουν κατεδάφισης και για τα οποία ο Δήμος έχει αιτηθεί με σχετικό Τεχνικό Δελτίο που έχει υποβάλλει προς το Υπουργείο Εσωτερικών την αναγκαία χρηματοδότηση ύψους 2,1 εκατ. € προκειμένου να υλοποιηθεί η κατεδάφιση του συνόλου αυτών.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι από το σύνολο των 440 κτιρίων, πλήρης φάκελος έχει υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών, για 142 κτίρια (ποσοστό περίπου 32,00%). Η διαδικασία και η σειρά κατεδάφισης τoυς πραγματοποιείται με βάση την επικινδυνότητα του κάθε κτιρίου, τη γειτνίαση με κεντρικούς οδικούς άξονες οικισμών, με κοινόχρηστους χώρους οικισμών, με κτίρια κρίσιμων λειτουργιών όπως δομές υγείας, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.

29.10.2022