Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Τεχνική υποστήριξη της «Δαίδαλος Α.Ε.» σε έργα Φυσικών Καταστροφών

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της «Δαίδαλος Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε έργα Φυσικών Καταστροφών», υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Μανώλη Φραγκάκη και του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Δαίδαλος Α.Ε.» Κ. Φασουλάκη, παρουσία του Δ/ντος Συμβούλου Γ. Μαυρογιάννη.

Η προγραμματική σύμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, στοχεύει στην τεχνικο- διοικητική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ωρίμανση και προώθηση έργων διαχείρισης των συνεπειών από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

«Η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “Δαίδαλος Α.Ε.”, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του Δήμου μας, αποτελεί σημαντικό ζήτημα που γίνεται πράξη, μετά από κοινή βούληση των δύο μερών και η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανασυγκρότησης για την τοπική κοινωνία», δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης.

«Στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι ο Οργανισμός να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο τεχνικής υποστήριξης στα χέρια της Αυτοδιοίκησης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της «Δαίδαλος Α.Ε.» Κώστας Φασουλάκης .

8.6.2022