Δήμος Μονεμβασίας : Προσφυγή Δήμου κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων σε δύο περιοχές

 Δήμος Μονεμβασίας

Αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή, κατατέθηκε από τον Δήμο Μονεμβασίας κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων, στις τοποθεσίες “Βρυσάκι-Κράνι” και ”Λυκογκρεμός”.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο  Δήμος Μονεμβασίας κατέθεσε:

1) Αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2) Ιεραρχική Προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού.

Κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου  με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας <Βρυσάκια-Κράνι και Λυκογκρεμός» συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων» στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

4.1.2023