Δήμος Μονεμβασίας : Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χάρακα

Δήμος Μονεμβασίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του παλαιού δημοτικού Σχολείου Χάρακα, συνολικής δαπάνης 57.383,86 € με Φ.Π.Α.

Επιδίωξη του έργου ανακαίνισης του παλαιού δημοτικού σχολείου ήταν, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχείλης, η αναβάθμιση ενός κτιρίου με ιστορικές μνήμες για τους κατοίκους της περιοχής,  προκειμένου να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους κατοίκους, ευνοώντας την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για  την κάλυψη κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της  τοπικής κοινωνίας.

8.8.2023