Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου : Σταθερά παραμένουν το 2023 τα ανταποδοτικά τέλη στον Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου με απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, διατηρεί το συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικ. έτους 2023, ίδιο με αυτό του έτους 2022 και για τις δύο Κοινότητες Μοσχάτου και Ταύρου στο 1,02 ευρώ για τις οικίες.

Συγκεκριμένα από 1/1/2023 συνεχίζονται και ισχύουν οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές σε ευπαθείς ομάδες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16.000,00€ 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 16.000,01€ ΜΕΧΡΙ 30.000,00€

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15.000,00€

Όπως αναφέρει σχετικά, «τα Δημοτικά Τέλη του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου είναι τα μικρότερα από όλους τους Δήμους της Αττικής και τα μικρότερα από πολλούς Δήμους της χώρας. Η διατήρηση των ίδιων συντελεστών για το 2023 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες αυξάνονται ποσοτικά αλλά και ποιοτικά σε όλα τα πεδία των παροχών».

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της καθαριότητας συνεχίζεται η καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και στις επτά ημέρες της εβδομάδας.
  • Αυξάνει συνεχώς ο νέος στόλος των οχημάτων του Δήμου με νέα οχήματα και μηχανήματα έργου προβαίνοντας τα τελευταία 3,5 χρόνια σε μία γενναία επένδυση που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, προστίθεται σημαντικός εξοπλισμός σε νέους πράσινους, μπλε και καφέ κάδους ενώ βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης προμήθεια νέων οχημάτων με leasing προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

  • Διευρύνονται οι δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας με την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοτικών κτιρίων και με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  • Πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προωθώντας την Ανακύκλωση και την Κυκλική οικονομία και προωθούμε πιλοτικά προγράμματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κάθε είδους.
  • Συνεχίζει να κάνει πράξη την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ισχυροποιώντας το δίκτυο κοινωνικών δομών φροντίδας και εξυπηρέτησης ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες με σημαντικές δράσεις πρόνοιας και προαγωγής υγείας.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Γ. Ευθυμίου δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοπόροι με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Αττική ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζουμε με συνέπεια την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, αυξήσαμε τα οικονομικά όρια απαλλαγών και διατηρούμε σε χαμηλά επίπεδα τα δημοτικά τέλη στους απόρους, στους πολύτεκνους, στα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, στους τρίτεκνους, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους δικαιούχους με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και στους μακροχρόνια ανέργους.

Από το 2011 είχαμε θεσπίσει απαλλαγές και μειώσεις στα δημοτικά τέλη των ευπαθών ομάδων με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ενώ μόλις το 2016 η Πολιτεία έδωσε και νομοθετικά τη δυνατότητα, ώστε οι Δήμοι να προβαίνουν σε αντίστοιχες αποφάσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΜΕΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ 20.000,00€

ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 25.000,00€

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 14.000,00€ 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 14.000,01 € ΜΕΧΡΙ 25.000,00€

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15.000,00€

50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ 20.000,00€

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΑ) 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ Απαλλαγή 50%, για τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ορίζεται στην νομοθεσία, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6000 ευρώ και επιπλέον 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος”.

3.1.2023