Δήμος Μυτιλήνης : Σύμβαση για τα συμπληρωματικά δίκτυα αποχέτευσης της Αγιάσου

Τη σύμβαση για το έργο «Συμπληρωματικά δίκτυα αποχέτευσης της Αγιάσου» υπέγραψαν  την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου,  ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Παναγιώτης Βάλεσης και ο εκπρόσωπος της  αναδόχου εταιρείας παρουσία του δημάρχου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ, αφορά την κατασκευή 1.700 μέτρων δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και 700 μέτρων ομβρίων, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών μηχανημάτων στο υπάρχον αντλιοστάσιο και την εγκατάσταση ενός “compact” υπόγειου αντλιοστασίου στο πάνω μέρος του οικισμού.

Με το συγκεκριμένο έργο στη Αγιάσο, ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού, είπε ο δήμαρχος Μυτιλήνης, δηλώνοντας ότι: «Το μεγάλο στοίχημα για τη ΔΕΥΑΛ είναι το επόμενο διάστημα να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ως Δήμος Μυτιλήνης θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια, όπου χρειαστεί».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στην πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ο χρόνος ολοκλήρωσής του προβλέπεται στους 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

25.2.2024