Δήμος Νέας Προποντίδας : Περιβαλλοντικό πάρκο αντί φωτοβολταϊκού σταθμού στο Άγιο Μάμα ζητά ο δήμος

Δήμος Νέας Προποντίδας

Τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει παραχωρηθεί έκταση από το Αγρόκτημα του Αγίου Μάμαντος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου έλαβε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μ. Καρράς από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά.

Να επισημανθεί πως η τοπική κοινωνία έχει ήδη δηλώσει την κάθετη αντίθεση της στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Αγρόκτημα Αγίου Μάμαντος καθώς πρόκειται για μία περιοχή, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον υδροβιότοπο του Αγίου Μάμαντος και  στην οποία ο δήμος Νέας Προποντίδας σχεδιάζει τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού πάρκου κι ενός πρότυπου ελαιώνα, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση των κοινωφελών υποδομών ήπιας κοινωνικής και τουριστικής δραστηριότητας.

Κατά συνέπεια η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού τέτοιου μεγέθους θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της περιοχής και θα αποστερήσει από τον Άγιο Μαμά και την Νέα Προποντίδα γενικότερα έναν μοναδικό περιβαλλοντικό πόρο και την προοπτική μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Κατά τη συνάντηση ο δήμαρχος ζήτησε να παραχωρηθεί η έκταση στο προκειμένου να προχωρήσει τον σχεδιασμό του για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου.

Ωστόσο  ο κ. Γεωργαντάς δεν εξέφρασε συγκεκριμένη δέσμευση για το θέμα. Περιορίστηκε να πει ότι όταν μεταβεί σε περιοχή  για την τέλεση εγκαινίων έργων αγροτικής οδοποιίας, θα επισκεφθεί  το χώρο ώστε να αποκτήσει ιδία άποψη για τις δυνατότητες αξιοποίησής της.

10.11.2022