Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας : Στην ψηφιακή εποχή ο Δήμος

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, καθώς η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες», συνολικού προϋπολογισμού 1.453.109 ευρώ.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει έξι υποέργα, που είναι:

Υποέργο 1: «Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (436.480 ευρώ), με αντικείμενο την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την προστασία του δήμου από φυσικές καταστροφές».

Υποέργο 2: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου (492.528 ευρώ), με αντικείμενο την ψηφιακή οργάνωση των Υπηρεσιών μέσω ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελέσουν μια σύγχρονη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης του φυσικού αρχείου του δήμου».

Υποέργο 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων λόγω πανδημίας covid-19 (125.376,40 ευρώ)».

Υποέργο 4: «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον (449.531 ευρώ)».

Υποέργο 5: «Δράσεις προβολής και επικοινωνίας (37.200 ευρώ)».

Υποέργο 6: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (6.200 ευρώ)».

«Το 2022 είναι μία χρονιά άκρως σημαντική για τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς πρόκειται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν ορισμένα εμβληματικά έργα. Όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τα υλοποιήσουμε χωρίς την απαραίτητη προεργασία και τις χρηματοδοτήσεις, είτε από το ΥΠ.ΕΣ., είτε από την Περιφέρεια, είτε από το Πράσινο Ταμείο. Δύο χρόνια εργαστήκαμε με μεθοδικότητα, με σχέδιο και σοβαρότητα και πλέον μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Γ. Βούρος.

18.4.2022