Δήμος Ναυπλιέων : Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στις παραλίες και στη θάλασσα

Ο Δήμος Ναυπλίου τα τελευταία χρόνια καταβάλλει συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του αξιοποιώντας στην κατεύθυνση αυτή κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα. Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη ζωή του Δήμου αλλά και γενικότερα ο σεβασμός προς κάθε κάτοικο και επισκέπτη, προϋποθέτει μεταξύ άλλων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας στις παραλίες και στη θάλασσα καθώς και στους χώρους ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Στο πλαίσιο της δράσης ‘Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» ο Δήμος Ναυπλίου υπέβαλλε πρόταση προκειμένου να δημιουργήσει προσβάσιμες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα σε τέσσερεις παραλίες.

Οι τέσσερις παραλίες που επέλεξε ο Δήμος είναι: η παραλία Καραθώνα, η παραλία Κονδύλι, η παραλία Πλάκα Δρεπάνου και η παραλία Τολό.

Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών στο Δήμο, καθώς θα διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου να παρακολουθούν μέσω τηλεμετρίας τις συνθήκες της παραλίας για να αποφασίσουν αν επιθυμούν να μεταβούν στην παραλία.

Επίσης υπάρχει η εφαρμογή στα κινητά «Προσβάσιμο Ναύπλιο» μέσω της οποίας δίνονται πληροφορία για τη θέση της υποδομής και διαδρομές προσβασιμότητας.

Έτσι, δημιουργείται πραγματική Ολοκληρωμένη Τουριστική παρέμβαση, διότι δίνεται η δυνατότητα συνολικής φιλοξενίας για τους ΑμεΑ και εφόσον επιθυμούν μπορούν είτε να κολυμπήσουν , είτε να παραμείνουν για διακοπές ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις προσβάσιμες υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές.

Οι υποδομές προσβασιμότητας που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, και δεν θα υπάρχει εισιτήριο για την πρόσβαση των ΑμεΑ στους μηχανισμούς ή στις ράμπες πρόσβασης, τόσο για τους πολίτες του Δήμου, όσο και για τους τουρίστες.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

28.5.2024