Δήμος Νικολάου Σκουφά : Ολική ανάπλαση της πλατείας στους Σελλάδες

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την δημιουργία πλατείας στην Τοπική Κοινότητα  Σελλάδων.

Η πρόταση, όπως ενημερώνει ο Δήμος, υποβλήθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση στο «Πράσινο ταμείο». Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 378.200 ευρώ.

Το συνολικό έργο αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας καθώς σήμερα αποτελείται από δύο αυτοτελή τμήματα λόγω υψομετρικής διαφοράς.

Στόχος του έργου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής πλατείας η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Θα λειτουργεί ως χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  αλλά και ως χώρος αναψυχής,  χαλάρωσης και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

6.6.2022