Δήμος Νικολάου Σκουφά : Στην ανάπλαση της πλατείας των Σελλάδων προχωρά ο Δήμος

 Δήμος Νικολάου Σκουφά

Στην ανάπλαση-ανακατασκευή της πλατείας των Σελλάδων προχωρά ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, μετά την υπογραφή  της σχετικής σύμβασης , από τη δήμαρχο Ροζίνα Βαβέτση και τον ανάδοχο. Προηγήθηκαν η ολοκλήρωση της μελέτης η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου και λειτουργικού υπαίθριου πολυχώρου, που θα συνδέεται  αρμονικά με το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου.

Η νέα πλατεία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή καθώς θα λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  ενώ θα συμβάλλει παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των  378.200 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πράσινο ταμείο».

24.5.2023