Δήμος Νισύρου : Σταθερά παραμένουν τα δημοτικά τέλη και το 2023

Σταθερά στα επίπεδα του 2022, διατηρεί και την τρέχουσα χρονιά τα δημοτικά τέλη, ο Δήμος Νισύρου.

Μετά από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/02/2023, με θέμα «Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2023» αποφασίστηκε ομόφωνα (Αρ. Αποφ. 11/2023), η διατήρηση στα ίδια επίπεδα του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας έτους 2023 καθώς επίσης, εγκρίνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Αρ. 10/2023) (ΑΔΑ: 9ΘΛΨΩΚΜ-ΟΥΩ) με θέμα «Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης» για το οικονομικό έτος 2023.

Αναλυτικά:
Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2022 και είναι:

α) 0,90 € ανά τ.μ. ανά έτος για Οικιακή χρήση έως 120 τ.μ.

β) 1,35 € ανά τ.μ. ανά έτος για Οικιακή χρήση από 121 τ.μ. και άνω

γ) 0,90 € € ανά τ.μ. ανά έτος για Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση

δ) 2,25 € ανά τ.μ. ανά έτος για Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Τα Τέλη Ύδρευσης παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2022 και η αξία καταναλισκόμενου ύδατος από οικίες και επαγγελματικές στέγες, χωρίζεται σε τρείς κλίμακες:

α)Για κατανάλωση από 1-60 m3: 0,56€/m3

β) 0,605€/m3 για κατανάλωση από 61-120 m3

γ) 0,65€/m3 για κατανάλωση από 121- απεριόριστα m3. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Τα Τέλη Αποχέτευσης παραμένουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2022 και είναι:

  1. Πάγιο τέλος αποχέτευσης: ενιαίο για οικίες-επαγγελματικές στέγες 1,285€
  2. Η αξία αποχέτευσης με βάσει την καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος, χωρίζεται σε σε τρείς κλίμακες:

α) Για κατανάλωση από 1-60 m3: 0,00€/m3

β) Για κατανάλωση από 61-120 m3 0,055€/m3.

γ) Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 0,10€/m3.
«Ο Δήμος Νισύρου συνεχίζει και παρατείνει την οικονομική ελάφρυνση, προκειμένου οι πολίτες να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική και ενεργειακή ύφεση με αξιοπρέπεια. Πρωταρχικό μέλημά μας ήταν και παραμένει η κοινωνική πολιτική να αποτελεί πρωτεύουσα προτεραιότητα με πράξεις ουσίας. Ο Δήμος μας έχει τα χαμηλότερα τέλη και τη χαμηλότερη χρέωση νερού, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε αφαλάτωση, σε όλη την Ελληνική επικράτεια», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορωναίος.

19.3.2023