Δήμος Ορεστιάδας: Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»

Ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» του δήμου Ορεστιάδας.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.423.234,18 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης 2014 – 2020»  ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του ΥΠΕΝ με διάρκεια υλοποίησης τους 12 μήνες.

Το  Κλειστό Γυμναστήριο είναι κατασκευής του 2004 με συνολική επιφάνεια  8054,21 m2 και πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με το έργο προβλέπεται:

  • η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας μέσω γεωθερμικού γεωεναλλάκτη κάθετων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 18.000 τρεχούμενων μέτρων, ήτοι 120 γεωτρήσεων των 150 μέτρων.
  • τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες επιλεκτικού τύπου συνολικής καθαρής επιφάνειας 100 m2 και συστήματος αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με θερμοδοχεία τριπλής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 4.000 λίτρων.
  • αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά χαμηλής εκπομπής διόδου (LED).
  • αντικατάσταση των προβολέων του αγωνιστικού χώρου με νέους προβολείς LED ισχύος 480W για την επίτευξη φωτισμού που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12193. Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού θα αντικατασταθούν με κατάλληλης ισχύος φωτιστικά LED τύπου panel, ενώ οι λαμπτήρες πυρακτώσεως θα αντικατασταθούν με νέους λαμπτήρες LED.
  • τοποθέτηση στη στέγη φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) ισχύος 135 kW.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Με το σύνολο των παρεμβάσεων να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Ε.Ν.Α.Κ.  αναβαθμίζεται το κτήριο  ενεργειακά σε κατηγορία Β+ με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμηση τόσο ενέργειας όσο και πόρων προς όφελος των δημοτών.

11.5.2023