Δήμος Πάργας: Ομάδα προστασίας ανηλίκων

Δήμος Πάργας

O Δήμος Πάργας αποσκοπώντας στην ουσιαστική προστασία των ανηλίκων, δημιούργησε την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Δήμου Πάργας συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).  Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν:

  • δέχεται σχετική ειδοποίηση από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας (τηλ. 1107)
  • δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου
  • λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Η ομάδα αποτελείται από δυο κοινωνικούς λειτουργούς υπεύθυνους της Ο.Π.Α. και επιπλέον ένα ψυχολόγο και δυο νοσηλεύτριες, για να συνδράμουν επικουρικά στο έργο της  διεπιστημονικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας : https://dimospargas.gr/opa και άμεση επικοινωνία στα 2684360365, 2684360362 και opan@parga.gr

17.7.2022