Δήμος Παλαιού Φαλήρου : Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημότες

Νέο εργαλείο απευθείας αξιολόγησης των υπηρεσιών του από τους δημότες, έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, με στόχο τη συνεχή βελτίωση τους.

Με την «Φωνή του Δημότη», οι δημότες και οι κάτοικοι θα μπορούν να αξιολογούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μετά από κάθε επίσκεψή τους – δια ζώσης ή ψηφιακά – στις δημοτικές υπηρεσίες, αξιολογώντας την ικανοποίησή τους, μέσω της αποστολής ενός σύντομου ερωτηματολογίου, με sms ή email.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου αφορά στην αποτελεσματικότητά των υπηρεσιών, την ταχύτητα διεκπεραίωσης, την χρηστικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ικανοποίηση των αιτημάτων των κατοίκων, ενώ στόχος της δράσης είναι να καταγράψει το επίπεδο εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες και το προσωπικό, καθώς και να υπάρχει αποτελεσματικότερος σχεδιασμός της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η «Φωνή του Δημότη»  θα λειτουργήσει αρχικά στις υπηρεσίες του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου, ενώ θα ακολουθήσει σταδιακά το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος «καλεί τους Δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα αυτή προσπάθεια, ώστε μέσα από τη δική τους ανατροφοδότηση, να επιτευχθεί από κοινού, ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της καθημερινότητάς μας».

12.1.2023