Δήμος Παλλήνης : Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας/Πυρασφάλειας συστήνει ο Δήμος

Δήμος Παλλήνης

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας/Πυρασφάλειας προτίθεται να δημιουργήσει ο Δήμος Παλλήνης. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους κατοίκους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να το δηλώσουν, αποστέλλοντας e-mail μέχρι 20 Μαΐου στο press@pallini.gr με  ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αναγράφοντας τα εξής στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL:

11.5.2022