Δήμος Παλλήνης :Στην αξιοποίηση και των οργανικών αποβλήτων προχωρά ο Δήμος

Δήμος Παλλήνης

Σε ένα ακόμη βήμα για τη μείωση των στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης, προχωρά ο Δήμος Παλλήνης, υλοποιώντας το Στρατηγικό του Σχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων.

Μετά τα οκτώ προγράμματα ανακύκλωσης για πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τηγανέλαια, μπαταρίες και ενδύματα – υποδήματα, προχωρά στην αξιοποίηση και των οργανικών αποβλήτων της κουζίνας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το πρώτο βήμα έγινε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, με την παραλαβή 820 καφέ κάδων για οργανικά απόβλητα, οι οποίοι θα απλωθούν σε όλον Δήμο, καθώς και 3 υπερσύγχρονων, ειδικών απορριμματοφόρων.

Στους καφέ κάδους, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να εναποθέσουν όλα τα οργανικά απόβλητα που παράγονται κατά την προετοιμασία των φαγητών καθώς και τα υπολείμματα από γεύματα, μαζί με τα χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.

Με την ξεχωριστή συλλογή τους, ο Δήμος Παλλήνης θα πετύχει την εκτροπή τους από την ταφή και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση τους, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους δημότες.

11.11.2022