Δήμος Παπάγου – Χολαργού : Εκπαίδευση εθελοντών του Δήμου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού εκτιμώντας την προσφορά των Εθελοντριών/ών του, για το χρόνο που διαθέτουν και τις προσπάθειες που καταβάλλουν, στο πλαίσιο της παροχής ευκαιριών δια βίου μάθησης, αλλά και στήριξης του έργου τους, διοργανώνει δύο ακόμα εκπαιδευτικές συναντήσεις την 1η και 6η Μαρτίου 2023, 17.00-20:00, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Κτίριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη, Λ. Περικλέους 55).

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις αποσκοπούν:

  • Στην αλληλογνωριμία εθελοντριών/ών διαφόρων πεδίων ενδιαφερόντων.
  • Στον εμπλουτισμό δεξιοτήτων συμμετοχής σε ομάδα και δημοκρατικές διαδικασίες.
  • Στην ανάπτυξη μεγαλύτερης επίγνωσης των δικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Στην ενδυνάμωση της ικανότητας επικοινωνίας, συνεργασίας και οργάνωσης.
  • Στην ανταλλαγή απόψεων.
  • Στην διερεύνηση των προϋποθέσεων αποτελεσματικής συνεργασίας επαγγελματιών και εθελοντών.
  • Στην καταγραφή τυχόν δυσκολιών και προτάσεων αντιμετώπισής τους.
  • Στην ανίχνευση και καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών.
  • Στην περαιτέρω δικτύωση μεταξύ τους.

Ο σχεδιασμός, η επιλογή επί μέρους θεμάτων και ο συντονισμός των συναντήσεων είναι εθελοντική προσφορά της Πιστοποιημένης Εκπαιδευτού Ενηλίκων-Κοινωνικής Λειτουργού Λαμπρινής-Νινέττας Δ. Ζώη  (MSW).

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας  και Προώθησης της Απασχόλησης, Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, – 213 2002 831 και 213 2002 893, 6944699587.

24.2.2023