Δήμος Παπάγου – Χολαργού : Με αναπτυξιακό πρόσημο συνεχίζει την πορεία του ο Δήμος

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο  προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ο οποίος ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2023.

Στον προϋπολογισμό ενσωματώθηκαν τα οικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Περιβάλλοντος» και «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής», που βάσει νόμου ενσωματώθηκαν στον Δήμο.

Όπως σημειώνει ο Δήμος, «η απόφαση πιστοποιεί την χρηστή με αναπτυξιακό πρόσημο διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ο οποίος λαμβάνει το σύνολο των αποφάσεών του με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, την δημιουργία υπεραξίας με ταυτόχρονη προστασία των οικονομικών του διαθεσίμων, προκειμένου να διασφαλίζεται και η συνεχής παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει παράλληλα τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για το έτος 2024 ως αποτέλεσμα ενός καλά καταρτισμένου και δομημένου σχεδίου, που εγγυάται ακόμη καλύτερες ημέρες για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

Προσθέτει επίσης ότι, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσόν των 33.716.763,16 εκατ. Ευρώ.

«Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Δήμου και κατοχυρώνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή», δηλώνει ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, για να προσθέσει ότι, αξιολογήθηκε στο σύνολό του θετικά από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Ο κ. Αποστολόπουλος, απεύθυνε ευχαριστίες στον πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών Νίκο Κουκή, την διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών, Φωτεινή Μπότη, τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών Γιάννη Μανάτο, όπως και το σύνολο των εργαζομένων για την επιτυχή τέλεση των καθηκόντων τους.

9.1.2024