Δήμος Πατρέων : Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Έλος Αγυιάς και ανοιχτού θεάτρου στο πρώην κάμπινγκ

Δήμος Πατρέων

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», εντάχθηκε το έργο του Δήμου Πατρέων: Κατασκευή χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Έλους Αγυιάς και κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου, εντός της περιοχής του πρώην κάμπινγκ του Δήμου Πατρέων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης 174 θέσεων για τις ανάγκες των επισκεπτών του Έλους, καθώς και την κατασκευή ανοιχτού, ξύλινου θεάτρου 653 θέσεων, εντός του πρώην κάμπινγκ της Αγυιάς, συνολικού προϋπολογισμού 2.106.093 ευρώ.

Παράλληλα όπως ενημερώνει ο Δήμος, συνεχίζονται οι εργασίες στο Έλος, με κατασκευή περίπατου οικολογικής ευαισθητοποίησης, αναψυχής, ποδηλατοδιαδρομής, χώρων αναψυχής, φωτισμού, τραπεζοπάγκων, ξύλινου διαδρόμου, παρατηρητήριων πανίδας, κ.λπ.

1.10.2022