Δήμος Πατρέων: Με μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου η κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων στου Φλόκα

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας (ΣΥΔΙΣΑ), ενέκρινε την  πρόταση για τον οριστικό ανάδοχο που θα υλοποιήσει την κατασκευή του σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα, προϋπολογισμού 55,1 εκατ. ευρώ και με τα συμπληρωματικά έργα 115 εκατ. ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει και ευχαριστεί «τους μηχανικούς και γενικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, που ανταπεξήλθαν με συστηματική δουλειά και επάρκεια στις μελέτες, ενός πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας και τεχνικών δυσκολιών διαγωνισμό».

Το έργο θα γίνει με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και  από το Ταμείο Συνοχής. «Συνεπώς, τονίζει,  δεν θα επιβαρυνθούν οι δημότες μας, σε αντίθεση με τα σχέδια προηγούμενων δημοτικών αρχών που προέκριναν τη διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).  Το έργο ανοίγει παραπέρα το δρόμο για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) της Ξερόλακκας, ενώ ελαχιστοποιούνται, επίσης, οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον».

30.6.2024