Δήμος Πατρέων : Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση των πολύτιμων και σπάνιων αρχείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Δήμος Πατρέων

Ξεκίνησε  η τοποθέτηση του εξοπλισμού για το έργο:  Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: RadioFrequency Identification).

Μετά από την ψηφιοποίηση των πολύτιμων και σπάνιων αρχείων της, ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί, η εγκατάσταση συστήματος RFID, που αποτελεί μια σύγχρονη καινοτομία, θα  εκσυγχρονίσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Το σύστημα αυτό διευκολύνει τους βιβλιοθηκονόμους στο να βρίσκουν με ευκολία τη θέση του κάθε βιβλίου και πού ακριβώς αυτό βρίσκεται, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει  το υλικό της Βιβλιοθήκης από κλοπές ή ακόμα και  από τις μη επιστροφές βιβλίων, που έχουν ξεχαστεί από τους δανειστές τους.

Με το σύστημα RFID θα υπάρχει, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα:

– Υποστήριξης πρωτοκόλλου SIP2, για συνεργασία με το σύστημα ανέπαφων συναλλαγών RFID.

– Web system σε όλες τις λειτουργίες του με απεριόριστη πρόσβαση εξωτερικών χρηστών.

– Πρόσβαση από έξυπνα κινητά, tablets, κ.λπ.

– Ισότιμη πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

16.5.2023