Δήμος Πατρέων : Στην κατασκευή πεζοδρομίων μήκους άνω των 40 χλμ προχωρά ο Δήμος

Δήμος Πατρέων

Στον Δήμο Πατρέων, ξεκινά το μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων πάνω από 40 χιλιόμετρα, όσο δηλαδή η διαδρομή Πάτρα – Αίγιο, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, σε σχετική ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων», με προϋπολογισμό μελέτης 4.000.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ποσό 3.500.000 ευρώ και 500.000 ευρώ από πόρους του Δήμου.

Τα έργα θα γίνουν ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.

17.10.2023