Δήμος Πατρέων : Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάπλαση των Ζαρουχλέϊκων

Δήμος Πατρέων 

Το έργο ανάπλασης της περιοχής των Ζαρουχλεΐκων, υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και την ανάδοχη εταιρεία, στο πλαίσιο της πολιτικής έργων της Δημοτικής Αρχής, για την αναβάθμιση της ζωής στις λαϊκές γειτονιές της πόλης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.756.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η παρέμβαση θα γίνει σε τέσσερις γειτονιές των Ζαρουχλεΐκων, με υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με περιβαλλοντική ευαισθησία, χρηστικότητα και δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σημεία της περιοχής.

Η βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των χρηστών του χώρου, δηλαδή η ανάπλαση των ανωτέρω τεσσάρων γειτονιών με σύγχρονες υποδομές και προδιαγραφές.

Η μελέτη  περιλαμβάνει:

-Επέκταση ή αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Για τον φωτισμό των οδών τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών με δημιουργία υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο κυρίως από πλαστικές σωληνώσεις, καλώδια, χαλκό γείωσης, φρεάτια επισκέψεως

και τον υπαίθριο πίνακα τροφοδοσίας (πίλλαρ). Λόγω της ιδιαιτερότητας

της περιοχής, η τοποθέτηση των φωτιστικών επί των οδών θα γίνει

σύμφωνα με τις ενδεικτικές θέσεις που απεικονίζονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Με την ίδια λογική θα φωτιστεί και ο πεζόδρομος περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

-Εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των οδών ώστε οι τελικές επιστρώσεις να εναρμονίζονται υψομετρικά με τα υφιστάμενα κατώφλια.

-Εργασίες μικρών τεχνικών έργων (θεμέλια, κράσπεδα και άλλες μικροκατασκευές από σκυρόδεμα).

-Κατασκευή πεζοδρόμων με διαμόρφωση των λωρίδων διέλευσης τυφλών.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

17.3.2022