Δήμος Πετρούπολης : «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι» στον Δήμο

Το πρόγραμμα «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι», που προσφέρει δωρεάν σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης με ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές και αθλητικές δραστηριότητες, θα πραγματοποιήσει και φέτος ο Δήμος Πετρούπολης, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής για τους κατοίκους του.

Οι «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι», υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής. Όπως επισημαίνεται «Το πρόγραμμα, με σεβασμό στις ανάγκες τους για παιχνίδι, έχει ως βάση τη βιωματικού χαρακτήρα ενεργή συμμετοχή, ώστε οι μικροί Πετρουπολιώτες να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να  αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να μάθουν να  συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά»ι.

Οι «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι 2024» θα γίνουν σε τρία σχολεία της πόλης μας (4ο, 7ο & 10ο Δημοτικό), διαρκούν 6 εβδομάδες (17 Ιουνίου-26 Ιουλίου, από τις 07:30 έως τις 15:30) και αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 έως και το 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα οριζόμενα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, από 29/5 έως 4/6 τις ώρες 9:00 με 13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής (Κρήτης 2, δεύτερος όροφος).

Για πληροφορίες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης, 210 5064065 – 210 5064076, και του Γραφείου Τύπου, 213 2024417.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπεράσουν τον μέγιστο αριθμό ωφελούμενων παιδιών, τότε θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις με εργαζόμενους και τους δύο γονείς ή/και κηδεμόνες.

Όλες οι δράσεις στους «Καλοκαιρινούς Παιδότοπους» γίνονται από πτυχιούχους εικαστικούς, μουσικούς, θεατρολόγους και γυμναστές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα παιδιά, με ομαδικό πνεύμα, να διευρύνουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία).
  2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας γονέων.
  3. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή του ενός σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ή μισθοδοσία τελευταίας περιόδου (Μαρτίου – Απριλίου 2024).
  4. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή κινητής τηλεφωνίας, όπου θα εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση κατοικίας των γονέων.
  5. Βεβαίωση τελευταίου τριμήνου από γιατρό, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την υγεία του παιδιού που θα παρέχεται και θα συμπληρώνεται στην υπηρεσία.
  7. Επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τη μονογονεϊκή οικογένεια

Το έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στο site του Δήμου Πετρούπολης.

29.5.2024