Δήμος Πετρούπολης: Ξεκινά η ανέγερση ιδιόκτητου βρεφικού σταθμού από τον Δήμο

Τη σύμβαση για την ανέγερση του πρώτου ιδιόκτητου αποκλειστικά βρεφικού σταθμού στην Πετρούπολη, στην οδό Βαλτετσίου 11, υπέγραψε  ο δήμαρχος της πόλης, Βαγγέλης Σίμος.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.840.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΑΣΔΑ «Αττική 2014-2020».

«Σήμερα βάζουμε τις βάσεις για την κατασκευή του πρώτου ιδιόκτητου βρεφικού σταθμού στην πόλη μας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες των νέων ζευγαριών της Πετρούπολης για προσχολική αγωγή, σε μια δημόσια σύγχρονη δομή», δήλωσε ο δήμαρχος Β. Σίμος.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, με γνώμονα αυτές τις ανάγκες το Μάιο του 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, είχε προχωρήσει σε ομόφωνη απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριμένου βρεφικού σταθμού. Προστίθεται παράλληλα ότι, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για τη δημιουργία επιπλέον σύγχρονων υποδομών προσχολικής αγωγής στην πόλη.

25.5.2024