Δήμος Πύλου- Νέστορος: Άρχισε η ανακατασκευή του Μουσείου στη Χώρα

Δήμος Πύλου- Νέστορος

Ξεκίνησε το έργο ανακατασκευής του Μουσείου Χώρας. Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παν. Νίκα, τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος, Παν. Καρβέλα και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με το ποσό των 2.812.000 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας, όπου εκτίθενται τα ευρήματα ανασκαφών που διεξήγαγαν εξέχοντες αρχαιολόγοι, όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Carl Blegen. Τα εκθέματά του χρονολογούνται στην πλειονότητά τους στη μυκηναϊκή περίοδο (1680 -1060 π.Χ. περίπου), αν και υπάρχουν και άλλα ευρήματα των ιστορικών χρόνων.

10.10.2022