Δήμος Π. Φαλήρου: Στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» του European Green Deal

Δήμος Π. Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εντάσσεται  στις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις», με σκοπό να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του κλίματος έως το 2030, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050. Οι επενδύσεις προς την κλιματική ουδετερότητα θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο ένταξης και συνεργασίας που υπεγράφη, στόχοι του δήμου για την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας αποτελούν:

– Η εφαρμογή περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών.

– Η ενσωμάτωση τοπικών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες, ασφαλείς, ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς.

– Η προστασία της βιοποικιλότητας.

– Η προώθηση δημόσιων βιώσιμων συμβάσεων και επενδύσεων, για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών.

– Η επένδυση στην κυκλική οικονομία.

– Η συνεργασία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

«Το Παλαιό Φάληρο είναι από τους λίγους ελληνικούς δήμους που γίνεται μέλος των “100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων” και που θα μετατρέπονται σταδιακά σε βάθος χρόνου, σε κοιτίδες καινοτομίας και πρωτοπορίας με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος και πρόσθεσε: «Η δημοτική Αρχή, μέσα από μια σειρά επενδύσεων και έργων που προγραμματίζονται και υλοποιούνται, βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας στην αστική αναζωογόνηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ο δήμος μας με την ένταξή του στην ομάδα των εξελιγμένων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιεί τη δυναμική εξέλιξή του σε διεθνές επίπεδο».

5.2.2023