Δήμος Ρήγα Φεραίου : Χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε Ριζόμυλο, Στεφανοβίκειο και Κανάλια

Δήμος Ρήγα Φεραίου

Προχωρά -σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου- και για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, η χρηματοδότηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μετά την αποδοχή της ένστασης του Δήμου -και της συνεργασίας που ακολούθησε- ως προς τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το έργο, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα στο τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλος – Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλου – Καναλίων. Η Δράση 4.3.4, στην οποία εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο, όπως και άλλα έργα σε Δήμους της Μαγνησίας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνει έργα που προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδοποιίας, κατασκευή τεχνικών, ερεισμάτων.

Με αφορμή την ένταξη του έργου αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η εν λόγω Δράση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση των αγροτικών οδικών δικτύων σε πολλούς Δήμους της χώρας, με οφέλη για τις αγροτικές περιοχές, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την αναβάθμιση των μεταφορών και των συνθηκών πρόσβασης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δράση με πολλαπλά οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιβαρύνσεις στην αγροτική οδοποιία από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που πλήττουν ολοένα και συχνότερα περιοχές της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και εργαλεία, η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους Δήμους της χώρας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα».

23.9.2022