Δήμος Ρεθύμνης : Εκπαιδευτικό σεμινάριο βιώσιμης κινητικότητας σε ορεινές περιοχές από τον Δήμο, για αιρετούς και στελέχη

Tο 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με έμφαση στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο”, διοργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης την περασμένη εβδομάδα(13/6), με τη συμμετοχή αιρετών και στελεχών των υπηρεσιών των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου.

Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “SMARTA-NET” στην οποία ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως πόλη-φάρος (Lighthouse City).

Με επίκεντρο την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου τοπικών αρχών – δήμων, επαρχιών και περιφερειών, για δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων των στελεχών του δικτύου.

Στο σεμινάριο στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες αιρετούς και εργαζόμενους των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου, για τις απαραίτητες τροποποιήσεις που απαιτούνται στα ΣΒΑΚ ώστε να συμπεριλάβουν το ζήτημα των περιαστικών μετακινήσεων.

Τονίστηκε εμφαντικά η ανάγκη συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και των κατοίκων της υπαίθρου στη συνδιαμόρφωση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας και επισημάνθηκε η χρησιμότητα της αντικειμενικής αποτύπωσης, βάσει στοιχείων και μετρήσεων, των πραγματικών μετακινήσεων στην ύπαιθρο, σε ημιαστικές, αγροτικές, περιαστικές και απομονωμένες περιοχές.

Παρουσιάστηκαν επίσης λύσεις μετακινήσεων, που περιλαμβάνουν καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία, προσαρμοσμένη στη ζήτηση.

Στο επόμενο διάστημα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο ένα ακόμα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη των παραπάνω Δήμων, σχετικά με τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και υπηρεσιών μετακίνησης για την ύπαιθρο και τους οικισμούς.

Ιστοσελίδα  έργου : www.smarta-net.eu

20.6.2026