Δήμαρχός Ρεθύμνης : «Όλες οι εργασίες θα γίνουν με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας»

Δήμος Ρεθύμνης

 • κατάρτισης
 • Νηπιαγωγείο Μισιρίων
 • 5ο και 11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
 • 1ο, 3ο, 6ο, 7ο , 8ο, 10ο , 14ο Δημοτικό Ρεθύμνου
 • 1ο Δημοτικό Ατσιποπούλου,
 • Δημοτικό Σχ. Πρινέ,
 • Δημοτικό Σχ. Αγίου Νικολάου
 • Δημοτικό Σχ. Γερανίου
 • Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο
 • Πειραματικό Γυμνάσιο
 • 2ο και 4ο Γυμνάσιο
 • Συγκρότημα 1ου Λυκείου-Πειραματικού Λυκείου
 • 2ο Λύκειο
 • Λύκειο Επισκοπής
 • κατάρτισης)
 • Νηπιαγωγείο Μισιρίων
 • 5ο και 11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
 • 1ο, 3ο, 6ο, 7ο , 8ο, 10ο , 14ο Δημοτικό Ρεθύμνου
 • 1ο Δημοτικό Ατσιποπούλου,
 • Δημοτικό Σχ. Πρινέ,
 • Δημοτικό Σχ. Αγίου Νικολάου
 • Δημοτικό Σχ. Γερανίου
 • Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο
 • Πειραματικό Γυμνάσιο
 • 2ο και 4ο Γυμνάσιο
 • Συγκρότημα 1ου Λυκείου-Πειραματικού Λυκείου
 • 2ο Λύκειο
 • Λύκειο Επισκοπής
 • κατάρτισης)
 • Νηπιαγωγείο Μισιρίων
 • 5ο και 11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
 • 1ο, 3ο, 6ο, 7ο , 8ο, 10ο , 14ο Δημοτικό Ρεθύμνου
 • 1ο Δημοτικό Ατσιποπούλου,
 • Δημοτικό Σχ. Πρινέ,
 • Δημοτικό Σχ. Αγίου Νικολάου
 • Δημοτικό Σχ. Γερανίου
 • Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο
 • Πειραματικό Γυμνάσιο
 • 2ο και 4ο Γυμνάσιο
 • Συγκρότημα 1ου Λυκείου-Πειραματικού Λυκείου
 • 2ο Λύκειο
 • Λύκειο Επισκοπής

“Το έργο αντανακλά την προσήλωση και σταθερή δέσμευση του Δήμου στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης ώστε παιδιά, νέοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί του Ρεθύμνου να συνεργάζονται σε περιβάλλον ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό”  αναφέρει ο Δήμος.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος: «Όλες οι εργασίες θα γίνουν με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας»

Οι εργασίες θα ιεραρχηθούν βάσει προτεραιοτήτων που θα τεθούν σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων προκειμένου ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των σχολείων και να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι το προσεχές Φθινόπωρο.

9.12.2022